Memarlıqda İşıq

ArchitecThoughts

İşıq, canlıların hər şeyi görmələrini təmin edən bir enerji növüdür. İşıqlanma insanoğlunun özünü bilməsindən etibarən həmişə var olan bir anlayışdır. Olmazsa olmazıdır.
İşıq, hər şeyin gözəlliyini ortaya çıxaran bir faktdır. Bəzi anlayışlar yoxluğunda qiymətini bildirər, varlığı hiss etdirməz insana dəyərini. İşıqda bunlardan biridir əslində. Gözlərimizi apaydın bir mühitdə, çox deyil 30 saniyə bağlı saxlasaq, daha sonra varlıqdan yoxluğa düşməyin necə hiss olduğunu dərk etmiş olarıq.Gözlərimizi açdığımız zaman isə göz qamaşdırıcı bir görünüşə sahib olduğumuzu görüncə, işığın həyatımızdakı əhəmiyyətini anlayarıq.
İşıq bütün canlı dünyası üçün çox əhəmiyyətlidir. Daha ətraflı düşünsək işıq olmaz isə, bitki olmaz, heyvan olmaz, insan olmaz, hətta həyat belə olmaz. Gecə günəş batdığı zaman  və ya mekanlarımıza gündüzləri kifayət qədər işıq düşmədikdə bizlərdə süni aydınlatmalara müraciət etməli oluruq.

Coliseum - Roma, İtaliyaColiseum – Roma, İtaliya

İnsanların süni işıqlandırmaya müraciət etməsi, memarlıqda işıqlandırmanın əhəmiyyətini ortaya çıxarmaqdadır. Qısacası yaşadığımız mühiti düzgün işıqlandırma ilə fərqinə varılar edə bilərik. İstifadə edilən materialın növü, əks etdirdiyi…

View original post 191 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s